Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW)

334 відгуки

Код:  41332600

Відгуки покупців про Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) 334

Фотографії та відео покупців

 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 1
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 2
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 3
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 4
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 5
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 6
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 7
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 8
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 9
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 10
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 11
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 12
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 13
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 14
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 15
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW)
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 16
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 17
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 18
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 19
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 20
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW)
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 21
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 22
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 23
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 24
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 25
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 26
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 27
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 28
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 29
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 30
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 31
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 32
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 33
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW)
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 34
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 35
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 36
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 37
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 38
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW)
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 39
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW)
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 40
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW)
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 41
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 42
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 43
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 44
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 45
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 46
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW)
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 47
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 48
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 49
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 50
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 51
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 52
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 53
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 54
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 55
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 56
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 57
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 58
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW)
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW)
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 59
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 60
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 61
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 62
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 63
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 64
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 65
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 66
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 67
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 68
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 69
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 70
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW)
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 71
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 72
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW)
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW)
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW)
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW)
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 73
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 74
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 75
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 76
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW)
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW)
 • Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) фото від покупців 77

Є що розповісти про товар?

Цікавить додаткова інформація?

Найкорисніші відгуки

 • Виктор Сергеевич
  • Продавець: Rozetka

  Уважаемые хватит засорять своими бесполезными вопросами "Подойдёт ли " ! Читайте мануалы к материнкам там все написано! Заходишь посмотреть отзыв о качестве самого товара ,а тут куча мамкиных сборщиков которые даже не собрали. приходится листать долго и нудно в поисках отзыва о товаре!

 • Александр Плис
  • Продавець: Rozetka

  Напишу пару моментов что бы те кто купили не гугли что ж делать после покупки.
  - В диске не 500 а 465 гигов
  - ссд очень быстрый не партесь насчет его нагрева, это норма, если он работает и ничего у вас не тормозит нагрев для него это норма.
  Важно
  - После того как вы вставили его в материнку то ваш компьютер его не увидит как обычную флешку, нужно нажать на мой компьютер правой клавишой мышки затем - Управление - управление дисками - потом с право снизу будут ваши диски и все будут синии а новый будет черным, - нужно нажать на черный том диска правой и создать новый там, там вы зададите диску буку и просто жмете ок, и диск создаться, надеюсь помог вам.

  Переваги:
  доволен
  Недоліки:
  пока не заметил

Всі відгуки

 • Олександр
  • Продавець: Rozetka

  Хороша жалізка, гідний виробник.

  Переваги:
  Якісний, швидкий.
  Недоліки:
  Ціна, як на мене дарма гнався за nvme
 • McGrizli
  • Продавець: Rozetka

  Там ниже уже писали, но я повторюсь.
  Windows 10 загружается за 9 секунд.
  С секундомером засекал с момента нажатия кнопки питания.
  Скорость работы просто нереальная!
  Теперь прихожу на работу и страдаю за медленным компом...
  Кто пишет по поводу нагрева до бешеных температур - отвечу сразу:
  организуйте правильное охлаждение вашего железа, не экономте на этом!
  Это очень важно!
  При повседневных нагрузках средняя температура плашки (судя по показаниям Aida64 и официального ПО) 32°С. Максимально прыгает до 47°С.
  Отличнейшая память. Жалею, что не взял сразу на 1 Тб..

  • Сергей Притуляк

   По поводу охлаждения и того, что, как вы считаете, экономлю на корпусе и охлаждении.
   1. Fractal Design Define R5
   2. 3 х be quiet! Silent Wings 3 140mm
   3.be quiet! Shadow Rock 3
   Это все похоже на экономию на охлаждении и корпусе?

 • Тарас Габрильчук
  • Продавець: Rozetka

  Хороший вибір для робочої станції чи ігрового ПК

  Переваги:
  Швидкий
  Недоліки:
  Немає
 • Галушко Владислав
  • Продавець: Rozetka

  всем доволен

 • Евгений Лохтин
  • Продавець: Rozetka
 • Сергей Притуляк
  • Продавець: Rozetka

  ССД очень хорош во всем.
  Единственный нюанс греется крепко (при тесте максимум, что видел 108), хотя судя по отзывам это нормально. Но, на всякий случай поставил радиатор (теперь до 60), наклейку не снимал.

  Переваги:
  Быстрый, надежный.
  Недоліки:
  Греется.
  • McGrizli

   Не понимаю людей, которые не могут правильно организовать охлаждение железа.
   Это же очень важно! И экономить на зтом глупо. У вас стоит дорогое железо тысяч на 20 грн, а жалеете купить ноом корпус минимум на 4 корпусных вентиля и никаких 100°С у вас никогда не будет.
   Средняя температура работы моей плашки 32°С, максимально прыгает до 47°С.

 • Анатолій Бернадович
  • Продавець: Rozetka

  Працює більше 5 місяців 24/7. Використовується в ПК який працює з 3D графікою. Температура 35-40 °C. Записано вже більше 6 ТБ
  Встановив фірмову утиліту та драйвер. Windows 10 завантажується до 10 секунд.
  Однозначно вартий своєї ціни.
  Для тих хто не знає чи є у нього на материнці М2 слот, читайте офіційний сайт виробника ВАШОЇ материнки. 95% відгуків одні безглузді запитання.

  Переваги:
  Швидкість, гарантійний термін, ціна
  Недоліки:
  Не виявлено
 • Марк
  • Продавець: Rozetka

  Поставил в свой лептоп от мсай. Комп включается за 5-6 секунд. Потенциал ссд настолько большой что мой мощный процессор не в состоянии раскрыть его полностью.

 • Артём Белаш
  • Продавець: Rozetka

  Круто, больше сказать нечего. Винда и убунта грузятся за несколько секунд. Поставил файловую систему btrfs, работает стабильно и очень быстро

 • Анастасия
  • Продавець: Rozetka

  Отличное приобретение. Никаких проводов, лишь удобство и скорость в работе.